Best Care Insurance sẽ giúp quý vị:

- Tư vấn chọn bảo hiểm dựa theo sức khỏe và thu nhập.
- Chọn bảo hiểm có copay thuốc thấp nhất.
- Chọn bảo hiểm có bác sĩ giỏi, hoặc có bác sĩ quý vị cần.
- Chọn bảo hiểm cho phép đi tự do.
- Làm việc cẩn thận, tận tâm.

Vui lòng điền số điện thoại và email sẽ có agent gọi lại cho quý vị ngay.
Cảm ơn bạn! Thông tin của bạn đã được tiếp nhận!
Oops! Có vấn đề nhỏ khi gửi thông tin.
Tư vấn miễn phí.
714-888-5050

Tìm hiểu về Medicare

Medicare Advantage (Medicare Part C)

Medigap

Làm sao để ghi danh Medicare không bị trễ

Medicare là gì?

Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe của quốc gia cho những người từ 65 tuổi trở lên, và là công dân hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ. Những người ít hơn 65 tuổi bị một số tàn tật hoặc suy thận lâu dài hoặc bị teo cơ kết xơ một phía tủy sống (bệnh Lou Gehrig) cũng có thể đủ điều kiện được Medicare.
Hầu hết phí tổn Medicare được bao trả từ một phần thuế tiền lương do nhân viên và hãng sở của họ đóng góp. Một phần phí tổn cũng được bao trả từ bảo phí hàng tháng, thường được khấu trừ từ ngân phiếu An Sinh Xã Hội.

Ai có thể được Medicare?

Những người từ 65 tuổi trở lên, là công dân hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ đều đủ điều kiện được Medicare Part A. Quý vị đủ điều kiện được “Part A” miễn phí ở tuổi 65 nếu đáp ứng được những đòi hỏi từ chương trình. Nếu không đáp ứng những đòi hỏi này, quý vị có thể được bảo hiểm Medicare Part A bằng cách trả bảo phí hàng tháng. Thông thường, quý vị chỉ có thể mua bảo hiểm này trong thời gian ghi danh quy định.
Bất cứ người nào đủ điều kiện được bảo Medicare Part A miễn phí có thể ghi danh bảo hiểm y tế Medicare Part B khi trả bảo phí hàng tháng. Một số người có lợi tức cao hơn sẽ trả bảo phí Part B hàng tháng cao hơn. Nếu quý vị không đủ điều kiện được Part A miễn phí thì có thể mua bảo Part B mà không phải mua Part A nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên.

Khái niệm

Nếu quý vị có Medicare Phần A và Phần B thì có thể tham gia chương trình Medicare Advantage. Nhiều chương trình này bao trả thêm và có thể có mức xuất túi thấp hơn. 

Với những chương trình này, quý vị không thể có hợp đồng Medigap vì chương trình Medicare Advantage bao trả nhiều quyền lợi tương tự như hợp đồng Medigap. Điều này gồm các quyền lợi như thêm ngày nằm viện sau khi quý vị đã dùng các ngày được Medicare bao trả.

Thông tin bổ sung

Quý vị có thể ghi danh chương trình Medicare Advantage trong thời gian ghi danh ban đầu của mình, là lần đầu tiên quý vị đủ điều kiện được Medicare.

Quý vị cũng có thể ghi danh trong thời gian mở rộng ghi danh Medicare thường niên từ ngày 15 tháng Mười đến ngày 7 tháng Mười Hai mỗi năm.

Ngày hiệu lực sau khi ghi danh là ngày 1 tháng Giêng của năm sau. Cũng có thời gian ghi danh đặc biệt cho một số trường hợp.

Điều kiện

Nếu muốn tham gia chương trình Medicare Advantage thì sử dụng thẻ bảo hiểm sức khỏe quý vị được từ người chăm sóc của chương trình Medicare Advantage để chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, quý vị có thể phải đóng bảo phí hàng tháng cho quyền lợi phụ trội mà chương trình Medicare Advantage cung cấp.

Khái niệm

Chương trình Medicare Supplement (hoặc Bảo hiểm Medigap) là bảo hiểm y tế tư nhân được thiết kế đặc biệt để bổ sung cho chương trình Medicare Gốc.

Điều này có nghĩa là nó giúp thanh toán một số chi phí chăm sóc sức khỏe ("khoảng trống") mà Chương trình Medicare Gốc không bao trả (như đồng bảo hiểm và tiền khấu trừ).

Các chính sách của Medicare Supplement cũng có thể bao gồm những thứ nhất định mà Medicare không chi trả

Thông tin bổ sung

Quý vị chỉ có thể nhận một chương trình bổ sung Medicare nếu quý vị có Medicare Gốc.

Điều kiện

Bởi vì các chương trình Medigap được quy định bởi luật pháp tiểu bang và liên bang, tất cả các quyền lợi cho tất cả các lựa chọn đều giống nhau bất kể công ty bảo hiểm. Sự khác biệt sẽ ở mức giá.

Chọn một chương trình Medicare thích hợp

Đối với nhiều người hội đủ điều kiện nhận Medicare, khi mới bắt đầu xem xét tất cả các loại bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khác nhau có thể rất khó hiểu. Như quý vị biết, có nhiều lựa chọn thường là một điều rất tốt. Nhưng với tất cả các chương trình chăm sóc sức khỏe có sẵn, làm cách nào để đưa ra quyết định phù hợp với quý vị?
Những người đã xem xét nhiều lựa chọn với Medicare biết rằng nó chỉ đơn giản là không có gì ngoài sự lựa chọn. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị, quý vị có thể quyết định ở lại với Medicare truyền thống. Hoặc, quý vị có thể tham gia một chương trình Medicare Advantage.
Vì Medicare có quá nhiều sự lựa chọn, nên nhiều người  bỏ cuộc vì không hiểu hết. Vì vậy, để tận dụng tối đa các lựa chọn bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của quý vị, quý vị nên được tư vấn bởi một nguồn thông tin tin cậy. Chuyên viên bảo hiểm Medicare sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn về các chương trình Medicare có sẵn, kế hoạch hành động chi tiết phù hợp với hoàn cảnh của quý vị, và trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị.

BESTCARE sẽ giúp quý vị miễn phí để tìm ra kế hoạch tốt nhất của quý vị.

Best Care Tax & Insurance

Đội ngũ nhân viên thân thiện và chuyên nghiệp, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý vị.
- Kiến thức bao quát và chuyên sâu

- Phục vụ tận tình, hỗ trợ 24/7

- Sản phẩm/dịch vụ chuyên nghiệp và cao cấp

- Đại lý độc lập


Medicare Insurance Carriers